Viden om hunde

Artikler om hunde

Opgør med begreberne hierarki og lederskab

Klikkertræning: Når hunden træner sin ejer

Andre måder at bruge klikkertræning på

Opgør med begreberne hierarki og lederskab

Skrevet af Lene Kristiansen

Har du før fået at vide, at du skal være øverst og hunden nederst i hierarkiet, da din hund ellers tager magten, låser køleskabet og inddrager bilnøglerne? Du kan glemme alt om begreberne lederskab, hierarki, alfa og magt. Din hund ligger ikke hvileløst om natten og tænker på, hvordan den nu kan overtage magten i huset. Det som den beskæftiger sig mest med er, hvilken adfærd betaler sig og hvilken betaler sig ikke.

Forældede lederskabsregler
Har du hørt om regler, såsom at du altid skal gå ud af døren før din hund, at du altid skal sørge for at spise mad før din hund, at du ikke må hilse på din hund, lige når du kommer hjem, eller at hunden aldrig må få en højtplaceret liggeplads?

Af andre fejlagtige lederskabsprincipper kan jeg nævne, at ejeren skal holde hunden nederst i hierarkiet, og at du ikke skal være så blød men derimod mere hård og håndfast overfor hunden, da den skal vide, at du er dens alfa eller leder. Jeg vil foreslå dig at læse videre og overveje, om tingene ikke godt kan hænge helt anderledes sammen.

Hvor stammer lederskabstanken fra?
Ideen om at hunde og mennesker, som lever sammen, skulle indgå i et hierarki med forskellig social rang, er i sin tid opstået på baggrund af en anden teori om hakkeorden. I 1920’erne talte man om et lineært hierarki hos høns kaldet hakkeorden, og denne forklaring blev ført direkte over på at gælde for ulves sociale struktur. Og siden ulven var hundens forfader, var det oplagt også at overføre teorien til at gælde hundeflokke, og husstande hvor hunde levede sammen med mennesker.

Kan vi sammenligne ulve og hunde?
Ulve og hunde er to forskellige arter. Selv om ulven er hundens forfader, og selv om hunden har ulvetræk, så kan vi ikke sætte lighedstegn mellem de to arter. Ulve og hunde har forskellig socialstruktur samt forskellig adfærd og sprog. Derfor giver det næsten sig selv, at vi heller ikke kan drage sammenligninger mellem hunde og mennesker.

Mennesker og hunde indgår ikke i et fælles hierarki
Jeg støder stadig ofte på illusionen om, at hundeejeren tror, at han eller hun skal sørge for, at hunden holder sig nederst på rangstigen. Men hvis en gruppe af individer skulle danne et hierarki sammen, skal de altså være af samme art, have fælles adfærd, sprog og måder at kommunikere på. Mennesker vil aldrig kunne bruge hundesprog og vise et overbevisende overlegent eller underlegent kropssprog overfor hunden.

Derfor giver det ingen mening at sige, at hunde og mennesker har noget som helst hierarki sammen. Vi kan altså glemme alt om, at vi skal være øverst på rangstigen og hundens leder.

Venskab – ikke lederskab
Ulve og hunde kan altså ikke ligestilles, og ulveflokke og menneske/hundeflokke kan vi heller ikke sætte lighedstegn ved. Hvor ender vi så? Efter min vurdering giver det meget mere mening at betragte hunden som vores ven. En ven respekterer os kun, hvis vi fortjener denne respekt og i øvrigt har en god relation hertil. Når vi skal opnå hundens respekt og samarbejde, må vi vise den, at vi faktisk er nogle meget værdifulde individer at interessere os for.
Sådan opnår du hundens respekt og hengivenhed:

  1. Skab struktur i hundens hverdag if. daglige gåture, børsteritualer, hyggestunder mv.
  2. Træn med hunden og giv den masser af kontakt og kærlighed.
  3. Lær den de kompetencer, du har brug for (vente med at gå over vejen, sidde stille mens den får line på osv.) med en positiv træningstilgang.

Du er i kontrol allerede
Selv om du ikke behøver bekymre dig om hundens eller din egen plads i hierarkiet, så tænker du måske, at hunden jo ikke skal have lov at styre hele showet. Jeg er helt enig. Men slap bare af, det er jo i forvejen dig, som administrerer alle vigtige ressourcer, som hvornår bliver hunden fodret, hvornår skal I ud på tur, hvornår skal I træne eller lege, og hvornår får hunden kæl og klap.

Hvad gør jeg så for at få en glad og veltrænet hund?
Det hele handler mest af alt om, hvilken adfærd vil du gerne have mere af, og hvilken adfærd vil du gerne se mindre af. Hvis du gerne vil have mere ro, så snak med din hund på tidspunkter, hvor den er rolig. Kontakt til dig er jo en vigtig ressource, som du kan bruge til at belønne ønsket adfærd med.
Hvis du gerne vil have mindre tiggeadfærd ved bordet, så lad være med at give hunden nogen som helst opmærksomhed herfor. Husk både god og dårlig kontakt fra dig kan belønne adfærd. Du kan selv finde på mange flere eksempler i hverdagen.

Begrebet lederskab ingen plads i moderne hundetræning
Med denne artikel har jeg givet mit bidrag til at aflive myten om, at lederskab ikke er et relevant og brugbart emne at diskutere, når det kommer til vores hunde. I hvert fald ikke i den forstand, hvor det gælder om at holde hunden nederst på rangstigen af angst for, at den skal overtage magten. Hvis du har levet i den overbevisning, håber jeg, at dette stykke har sat gang i nogle tanker hos dig som hundeejer og måske fået dig til at overveje, om det måske kan forholde sig anderledes.

Læs en bog om lederskabsmyter:
”Dominans og Lederskab – Fakta eller Overtro” af Barry Eaton.

Klikkertræning: Når hunden træner sin ejer

Skrevet af Lene Kristiansen

Klikkertræning kan give dig en glad og motiveret hund med gnist i øjet, i stedet for en trist og passiv hund.

Forestil dig, at din chef hele tiden siger til dig, at nu skal du gøre dit, og nu skal du gøre dat. Der er ingen grund til for dig at prøve noget selv, fordi du ligeså godt kan afvente instrukser. Forestil dig så, at din chef hovedsageligt giver dig frie tøjler til at tage beslutninger og handle og i stedet blot roser dig og giver dig mere frie tøjler, når du selv tager initiativ. Du ville sikkert få meget mere lyst og motivation til selv at handle i fremtiden!

I klikkertræning skal hunden selv regne den ud
Når det kommer til hundetræning, er der heldigvis flere forskellige alternativer til at opnå det, som du gerne vil med din hund.

En af dem er at træne ud fra klikkertræningens principper. I klikkertræning bruger vi ofte kliklyden, som vi frembringer via en lille metalboks, til at belønne hundens adfærd med efterfulgt af fx legetøj eller godbid.

Klikkertræning giver en selvstændig hund
Men klikkertræning er mere end blot det. Et af de vigtigste formål i klikkertræning er, at hunden selv skal finde ud af, hvad vi gerne vil have den til. Den skal med andre ord bruge knoppen selv!

Du kan derfor pakke godbidslokning og korrigeringsmetoder væk og slappe meget mere af.

Din eneste opgave er at spotte hver eneste tilnærmelsesvis lille rigtig adfærd, som hunden viser, og omgående belønne det med klik og godbid, til du når i mål. Det lyder meget enkelt ikke?

Sådan gør du
Det er let, når du får det lært, og ikke mindst når hunden lærer at arbejde ud fra denne nye strategi.

1. Lær hunden hvad ”klikket” betyder. ”Klik” og giv en godbid 20 gange i træk uanset hvad hunden gør. Hvis stadig ikke hunden reagerer ved at kigge efter dig eller klikkeren, når du frembringer lyden, efter de 20 gange, så gentag 10 gange mere.

2. Nu kan du begynde at belønne en bestemt adfærd med ”klik” og godbid. Fx kan du klikke, hver gang hunden sætter sig ned af sig selv.

3. Husk aldrig at bruge kliklyden til at få din hund til at komme og husk også, at der følger en godbid eller legetøj efter hvert ”klik”.

Du afventer altså en frivillig ønsket adfærd, hvorefter du belønner den prompte. Tænk på eksemplet med din chef. Forestil dig at han bemærker, at du på eget initiativ gjorde en lille ekstra indsats i forhold til en bestem opgave, hvorefter han beslutter at give dig en ekstra ugeløn. Ved næste projekt får du måske lyst til at give det endnu en ekstra skalle for at se, om han måske denne gang giver dig en bonus igen. Din adfærd, som du frivilligt udøvede, blev belønnet.

Hunden viser kun ønsket adfærd, hvis det belønnes
Pointen er, at adfærd, uanset om vi taler om mennesker eller hunde, er egoistisk. Hverken vi eller hundene gør noget, med mindre der er noget, som motiverer os til det. Vil du gå på arbejde uden at få løn? Belønningen til hunden skal altså være tilstede på det rette tidspunkt, og den skal være lige nøjagtig så god, at din hund har lyst til at tilbyde mere af den adfærd, som du ønsker af den.

Hvorfor virker det?
Når hunden frivilligt tilbyder adfærd, hvilket du som ejer belønner, kan vi spørge os selv: Hvem træner hvem?

Hunden er i fuld kontrol hele tiden og bestemmer selv, om og hvilken adfærd den ønsker at tilbyde, så faktisk kan vi godt sige, at det i den situation er hunden, som træner sin ejer. Blot er det os, som sørger for at holde hunden motiveret ved at tilbyde attraktive belønninger til den. På den måde mister vi heller ikke helt kontrollen. Det er suverænt dig som ejer, der kontrollerer adgangen til ros og belønninger.

Positiv hjernevask
Når vi træner hunden med klikkertræningens principper, hvor hunden hovedsageligt selv skal lære at tilbyde adfærden med så lidt hjælp som muligt, arbejder vi ud fra den opskrift, at vi ønsker at automatisere adfærden. Vi belønner ønsket adfærd med ”klik” eller et bestemt roseord og giver derefter godbidden, og derefter gentager vi igen og igen. Vi ønsker, at hunden skal gentage adfærden mange gange først, uden at vi giver noget signal. Derefter begynder vi at koble signalet med adfærden, så hunden forstår sammenhængen mellem de to ting: Signal – adfærd.

Til sidst er målet, at hunden nærmest ikke tænker over, hvad den gør, den gør det helt mekanisk. Når den ser eller hører dig give et bestemt signal, så viser den per automatik en hel bestemt adfærd. Siger du ”sit” – så sætter hunden sig ned. Holder du hånden på en bestemt måde (håndsignal) – så lægger hunden sig ned. Dette kalder vi positiv hjernevaskHjernevask fordi adfærden er automatisk, og positiv fordi vi har indlært den uden brug af tvang eller godbidslokning.

Gå til top


Andre måder at bruge klikkertræning på

Skrevet af Lene Kristiansen

Du kan ”klikkertræne” uden at bruge metalboksen. Brug noget andet til at markere rigtig adfærd. Eksempelvis et ord eller en fløjte. Eksempler på ord kan være ”flot”, ”yes” eller andet.

Du kan sagtens både belønne med ”klik” + ”godbid”, ”flot” + ”godbid”, ros, kæl og klap, bare du ikke blander det sammen.

Har du fx besluttet dig for at øve gå plads øvelsen med klikker i 5 minutter, så brug klikkeren til markør/belønning i de 5 minutter.

Hvis du er ude på tur og har glemt klikkeren, så beløn med ”flot” (eller et andet roseord) + ”godbid”, hvis du skal træne på nogle bestemte øvelser.

Og går du ude i haven senere på dagen, og du kalder på din hund, hvorefter den prompte kommer hen til dig, så hold dig endelig ikke tilbage med at belønne dette med ”go hund”, kæl og klap.

Gå til top

Artikler om hunde

Opgør med begreberne hierarki og lederskab

Klikkertræning: Når hunden træner sin ejer

Andre måder at bruge klikkertræning på