Logo_udenbg

BLOG INDLÆG:

Opgør med begreberne hierarki og lederskab

Har du før fået at vide, at du skal være øverst og hunden nederst i hierarkiet, da din hund ellers tager magten, låser køleskabet og inddrager bilnøglerne? Du kan glemme alt om begreberne lederskab, hierarki, alfa og magt. Din hund ligger ikke hvileløst om natten og tænker på, hvordan den nu kan overtage magten i huset. Det som den beskæftiger sig mest med er, hvilken adfærd betaler sig og hvilken betaler sig ikke.

Forældede lederskabsregler
Har du hørt om regler, såsom at du altid skal gå ud af døren før din hund, at du altid skal sørge for at spise mad før din hund, at du ikke må hilse på din hund, lige når du kommer hjem, eller at hunden aldrig må få en højtplaceret liggeplads?

Af andre fejlagtige lederskabsprincipper kan jeg nævne, at ejeren skal holde hunden nederst i hierarkiet, og at du ikke skal være så blød men derimod mere hård og håndfast overfor hunden, da den skal vide, at du er dens alfa eller leder. Jeg vil foreslå dig at læse videre og overveje, om tingene ikke godt kan hænge helt anderledes sammen.

Hvor stammer lederskabstanken fra?
Ideen om at hunde og mennesker, som lever sammen, skulle indgå i et hierarki med forskellig social rang, er i sin tid opstået på baggrund af en anden teori om hakkeorden. I 1920’erne talte man om et lineært hierarki hos høns kaldet hakkeorden, og denne forklaring blev ført direkte over på at gælde for ulves sociale struktur. Og siden ulven var hundens forfader, var det oplagt også at overføre teorien til at gælde hundeflokke, og husstande hvor hunde levede sammen med mennesker.

Kan vi sammenligne ulve og hunde?
Ulve og hunde er to forskellige arter. Selv om ulven er hundens forfader, og selv om hunden har ulvetræk, så kan vi ikke sætte lighedstegn mellem de to arter. Ulve og hunde har forskellig socialstruktur samt forskellig adfærd og sprog. Derfor giver det næsten sig selv, at vi heller ikke kan drage sammenligninger mellem hunde og mennesker.

Mennesker og hunde indgår ikke i et fælles hierarki
Jeg støder stadig ofte på illusionen om, at hundeejeren tror, at han eller hun skal sørge for, at hunden holder sig nederst på rangstigen. Men hvis en gruppe af individer skulle danne et hierarki sammen, skal de altså være af samme art, have fælles adfærd, sprog og måder at kommunikere på. Mennesker vil aldrig kunne bruge hundesprog og vise et overbevisende overlegent eller underlegent kropssprog overfor hunden.

Derfor giver det ingen mening at sige, at hunde og mennesker har noget som helst hierarki sammen. Vi kan altså glemme alt om, at vi skal være øverst på rangstigen og hundens leder.

Venskab – ikke lederskab
Ulve og hunde kan altså ikke ligestilles, og ulveflokke og menneske/hundeflokke kan vi heller ikke sætte lighedstegn ved. Hvor ender vi så? Efter min vurdering giver det meget mere mening at betragte hunden som vores ven. En ven respekterer os kun, hvis vi fortjener denne respekt og i øvrigt har en god relation hertil. Når vi skal opnå hundens respekt og samarbejde, må vi vise den, at vi faktisk er nogle meget værdifulde individer at interessere os for.
Sådan opnår du hundens respekt og hengivenhed:

  1. Skab struktur i hundens hverdag if. daglige gåture, børsteritualer, hyggestunder mv.
  2. Træn med hunden og giv den masser af kontakt og kærlighed.
  3. Lær den de kompetencer, du har brug for (vente med at gå over vejen, sidde stille mens den får line på osv.) med en positiv træningstilgang.

Du er i kontrol allerede
Selv om du ikke behøver bekymre dig om hundens eller din egen plads i hierarkiet, så tænker du måske, at hunden jo ikke skal have lov at styre hele showet. Jeg er helt enig. Men slap bare af, det er jo i forvejen dig, som administrerer alle vigtige ressourcer, som hvornår bliver hunden fodret, hvornår skal I ud på tur, hvornår skal I træne eller lege, og hvornår får hunden kæl og klap.

Hvad gør jeg så for at få en glad og veltrænet hund?
Det hele handler mest af alt om, hvilken adfærd vil du gerne have mere af, og hvilken adfærd vil du gerne se mindre af. Hvis du gerne vil have mere ro, så snak med din hund på tidspunkter, hvor den er rolig. Kontakt til dig er jo en vigtig ressource, som du kan bruge til at belønne ønsket adfærd med.
Hvis du gerne vil have mindre tiggeadfærd ved bordet, så lad være med at give hunden nogen som helst opmærksomhed herfor. Husk både god og dårlig kontakt fra dig kan belønne adfærd. Du kan selv finde på mange flere eksempler i hverdagen.

Begrebet lederskab ingen plads i moderne hundetræning
Med denne artikel har jeg givet mit bidrag til at aflive myten om, at lederskab ikke er et relevant og brugbart emne at diskutere, når det kommer til vores hunde. I hvert fald ikke i den forstand, hvor det gælder om at holde hunden nederst på rangstigen af angst for, at den skal overtage magten. Hvis du har levet i den overbevisning, håber jeg, at dette stykke har sat gang i nogle tanker hos dig som hundeejer og måske fået dig til at overveje, om det måske kan forholde sig anderledes.

Læs en bog om lederskabsmyter:
”Dominans og Lederskab – Fakta eller Overtro” af Barry Eaton.

Find flere artikler her:

Om Hund og Adfærd:

Min faglige baggrund er en uddannelse som hundetræner samt dyreadfærdsterapeut. Jeg har senere taget overbyggende uddannelser og kurser indenfor hundeadfærd, meditation, telepati, healing og træning.

Mit virke Hund og Adfærd ligger ved 8765 Klovborg i Midtjylland, hvilket er i kort afstand til byerne Silkeborg, Horsens, Vejle, Ikast, Brande, Herning og Skanderborg. Jeg beskæftiger mig med vidt forskellige adfærdsproblemer og mentale- samt følelsesmæssige ubalancer hos hunde. Herudover tilbyder jeg eneundervisning og ugentlige hundehold.